Flyer_Zendingsfeest2019Flyer_Centrale_Vrouwen_Raad_MiniSymposium_12_okt__2019

_________________________________________________

Dagtekst

Dinsdag, 15 Oktober 2019

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.

Jes. 49:6

God heeft Christus Jezus hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

Fil. 2:9

Sranan Tongo

MASRA taki: Mi poti yu fu de wan leti gi den folku, fu tyari a ferlusu fu Mi go te na a kba fu grontapu.

Yesaya 49:6

Gado gi Yesus Kristus a moro hey presi di de èn A gi En a nen di bigi moro ala tra nen.

Filipi 2:9

_________________________________________________


ANBI