LET OP! :

*Let op Themadienst op zondag 23 juli om 10.00 uur verzorgd door br. D. Toemin

Het onderwerp is: Armoede

Bij deze dienst zijn 2 gastprekers aanwezig die over dit onderwerp zullen vertellen.

Denkt u vooral aan de voedselbanken in Nederland.

Wij hopen op uw aanwezigheid en uw betrokkenheid

*30 juli  zangdienst verzorgd door zr. G. Bendt-Wijsman

_____________________________________________________________

 

Dagtekst

Dagtekst van Vrijdag 21 juli 2017

Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN.

Ps. 118:26 (NBG)

Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.

1 Joh. 4:9

______________________________________________________________

Atelier van de toekomst

Jaarthema: »De EBG-een kerk voor alle generaties«

Ondertussen is het Atelier van de toekomst in haar tweede jaar.

In dit jaar zullen wij gezamenlijk nadenken hoe de EBG een kerk voor alle generaties kan worden en blijven. Wij kijken dan steeds naar de plek die kinderen en jongeren in onze gemeenten en werkgroepen hebben, de mogelijkheden om ook aan hen dienstbaar te zijn, elkaar daarbij te ondersteunen én hoe generaties zelf betrokken kunnen worden en blijven bij dit proces. Op de ontmoetings- en bezinningsdag van de Centrale Raad, 28 januari 2017, in Amsterdam Zuidoost zijn wij hier voorzichtig mee gestart. In de uitgave van het EBGNieuws 2017-01 is een impressie gegeven van deze kick off bijeenkomst. Een uitgebreid e-verslag kunt u bij het Provinciaal Bestuur in Zeist opvragen.

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost werden door de aanwezigen zes projecten geschetst die zij graag uitgevoerd zouden willen zien t.b.v. een nieuwe jongere generatie. De gemeente Haaglanden heeft project 3 : Participatie in de dienst/kerk en Project 4: Expertisenetwerk gekozen om in de gemeente uit te werken. Om deze projecten voor te kunnen bereiden en uit te voeren betrekken wij graag meer personen erbij (van alle generaties). Dit houdt in dat wij ook u nodig hebben!

Wilt u meer over een van de projecten weten of bijvoorbeeld mee willen helpen om een project werkelijkheid te laten worden, dan kunt u gerust een mail sturen naar atelier@ebg.nl.

Bron: EBGNieuws april2017

 ANBI