LET OP:
Zondag 15 januari 2017
Oecumenische dienst om 10:30 in de Noorderkerk.  (Schuytstraat 9-11)

Zondag 22 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie na de dienst.

 

______________________________________________________________

 

Dagtekst

Dagtekst van Woensdag 18 januari 2017

Ik verheug me in de HEER; ik jubel vanwege de God die mij redt.

Hab. 3:18 (WV)

De kamerling ging zijn weg met blijdschap.

Hand. 8:39 (NBG)

______________________________________________________________

De EBG, Dat ben ik
Lidmaatschap-participatie-financiën


IMG_2623Een ieder van ons heeft zijn eigen verhaal waarom wij verbonden zijn aan en participeren in de Evangelische Broedergemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan de doop van uw kind of de dag van uw huwelijksinzegening, maar ook aan de bemoediging in zware tijden. Kunt u zich een wereld indenken zonder onze Anitri kerki? Neen, wij ook niet. Het is dan ook van groot belang dat wij ons realiseren dat onze bijdrage, in welke vorm dan ook, noodzakelijk is om onze gemeente nog beter voor te bereiden op de toekomst. In dat kader is tijdens het Oogstfeest de landelijke campagne De EBG, dat ben ik! gelanceerd. Bijgevoegde flyer geeft meer informatie over deze campagne. fotokerkoudOp zondag 13 november a.s. zal er na de dienst een Informatiebijeenkomst worden gehouden, waarbij wij de invulling van deze campagne binnen onze gemeente zullen bespreken. Reserveer allen deze dag in uw agenda, het is van belang dat u erbij bent.

de Oudstenraad

 

 ANBI