OPSCHORTEN FYSIEKE DIENSTEN

Broeders en zusters,

Het is u allen natuurlijk niet ontgaan dat wij in de bestrijding van het virus een nieuwe fase zijn ingegaan. De maatregelen vanuit de overheid zijn aangescherpt en vanaf vandaag, 23 januari 2021 is een avondklok van kracht.

Dit en meerdere maatregelen hebben er toe geleid dat het bestuur het houden van fysieke diensten heeft heroverwogen en besloten heeft met ingang van zondag 24 januari 2021 tot en met zondag 7 februari 2021 de fysieke diensten op te schorten. Wij zullen de diensten weer alleen via een audio opname aanbieden.

Wij vinden het jammer hiertoe over te moeten gaan maar onze gezondheid vooropstellen is een teken van naaste liefde en wij zijn geroepen dit uit te dragen. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.

Het bestuur.

 

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

03 januari  Administratie

10 januari  Jaarproject ECP: online kerkdiensten

17 januari Diaconie  ( EBG Haaglanden)

24 januari  Maaltijden voor ondervoede kinderen ( Zzg)

31 januari Fondsenwerving

07 februari Uniteitscollecte

14 februari Goede doelen EBGH

21 februari Kerkmuziek

28 februari Skin ( ECP)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Zondag, 24 Januari 2021

Waarom klagen jullie Míj aan? Jullie kwamen zelf in opstand tegen Mij, spreekt de HEER.

Jer. 2:29

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Rom. 3:23-24 (NBG)

Sranan Tongo

Fu san ede yu e krutu Mi dan? Na un alamala tapu fu waka na Mi baka, na so MASRA taki.

Yeremia 2:29

Bika ala sma sondu èn den no abi a fosi glory fu Gado moro. Ma di Kristus Yesus ferlusu wi, A maki wi kon bun ini Gado ay. Na En bun-ati meki A du dati. Wi no ben abi fu du noti.

Roma 3:23-24

_________________________________________________


ANBI