Let op!

Zondag 16 december 2018 aansluitend aan de dienst in UKK viering van het Heilig avondmaal verzorgd door ds. Chr. Welschen

Zondag 16 december 2018 om 19:00 uur kerstviering in Zoetermeer
verzorgd door ds. Chr. Welschen

_____________________________________________________________

 

kerstpakket

Beste broeders en zusters,

De familie Velder heeft het initiatief genomen om een aantal gemeenteleden met een kerstpakket te verblijden. Zij doen dit uit eigen middelen en hebben hierin de ondersteuning van de Oudstenraad.

Bent u 80 jaar en ouder of langdurig ziek dan kunt u zich opgeven om in aanmerking te komen voor een kerstpakket. In de koffiekamer ligt een intekenlijst waarop u zich kunt opgeven. U kunt ook een email versturen aan de Oudstenraad:
Oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

U kunt zich tot uiterlijk 11 december 2018 opgeven. Kent u een gemeentelid die hiervoor in aanmerking komt, stelt u dan ook diegene op de hoogte van dit initiatief.

De OR

_________________________________________________

Dagtekst

Dagtekst van Woensdag 19 december 2018

De getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

Ps. 19:8 (NBG)

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

1 Joh. 3:24

————————————————————————————————————————

 

 

 

______________________________________________________________
ANBI