MEDEDELING 

UPDATE

Alle diensten en samenkomsten van de Evangelische Broedergemeente e.o. zijn vanwege het coronavirus en de afgekondigde maatregelen van de overheid en de adviezen van het Provinciaal bestuur tot nader order afgelast.     

Dit is geen  daad uit vrees want de Here is onze levenskracht maar uit zorg voor onze naaste zijn wij geroepen om tot dit besluit over te gaan.

Namens het bestuur

Vivian Winter (voorzitter)

_________________________________________________

Dagtekst

Dinsdag, 7 April 2020

De HEER, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.

Sef. 3:15

Jezus zei tegen de discipelen:: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?

Marc. 4:40 HSV

Sranan Tongo

Masra, a Kownu fu Israël, de na un mindri. Yu no abi fu frede noti moro.

Sefanya 3:15

Yesus taigi den man di ben e teki leri fu En: Sanede unu e frede? Na bribi un no e bribi?

Markus 4:40

_________________________________________________


ANBI