MEDEDELING 

Op 23 april 2020 is onze zuster Laura Esajas koninklijk onderscheiden tot Lid in de

Orde van Oranje Nassau.

 

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”                                                                                                                          2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

In de hoop dat het u allen goed gaat wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Sinds de vaststelling van het coronavirus in Nederland en de landelijk genomen maatregelen zijn ook in onze kerk de diensten afgelast en de bijeenkomsten van de groepen stilgelegd. Dit ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het virus.

Wij zijn om in deze onzekere tijd met u in contact te blijven, overgegaan tot het verzorgen van diensten en bemoedigingen via audio opnamen.  Via telefonische gesprekken  en app berichten proberen we zoveel mogelijk het contact met u te onderhouden.

Dat wij niet meer fysiek bij elkaar komen heeft tot gevolg dat de inkomsten uit collecten voor de verschillende doelen en de gemeente zijn weg komen te vallen. De kosten van de gemeente lopen gewoon door en wij hebben dus uw steun hard nodig. Het zou fijn zijn als u toch aan de collecten blijft denken.

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

12 april          Congo: Weeshuis

19 april            Zondagschool

26 april            Kerkmuziek

03 mei             Stichting Hernhuter Diakonie: vormgeving

10 mei             Onderhoud kerk

17 mei             Corona noodfonds ECP

21 mei             Corona noodfonds ECP

24 mei             Kinderen-jongerenwerk EBG Haaglanden e.o

31 mei             Synode 2020

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

UPDATE

Alle diensten en samenkomsten van de Evangelische Broedergemeente e.o. zijn vanwege het coronavirus en de afgekondigde maatregelen van de overheid en de adviezen van het Provinciaal bestuur tot nader order afgelast.     

Dit is geen  daad uit vrees want de Here is onze levenskracht maar uit zorg voor onze naaste zijn wij geroepen om tot dit besluit over te gaan.

Namens het bestuur

Vivian Winter (voorzitter)

_________________________________________________

Dagtekst

Maandag, 1 Juni 2020

Vrees niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen.

Jes. 44:8

Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.

Mat. 10:27

Sranan Tongo

Un no skreki! Un no freed! Mi no ben meki un yere a sani disi omeni langa kba? Unu na Mi getoigi!

Yesaya 44:8

San Mi e taigi unu safri, un mus bari na strati.

Mateus 10:27

_________________________________________________


ANBI