HERVATTEN FYSIEKE DIENSTEN

Beste broeders en zusters,

In de vergadering van 9 september 2020 heeft de OR het besluit genomen de fysieke diensten weer te hervatten met ingang van 4 oktober 2020. De richtlijnen die eerder zijn uitgevaardigd in verband met het coronavirus zijn weer van kracht.

U wordt verzocht voor het bezoeken van een dienst zich uiterlijk vrijdag 12:00 voorafgaand aan de dienst op zondag aan te melden. Dit kan per app bij zr. Martha Jamin: nummer 06-21851990 of telefonisch op nummer 06-21851990. Het is niet mogelijk om zich voor meerdere diensten aan te melden.

Het dienstenrooster van november is als volgt:

01 november   ds.T Buchholz

08 november  ds. C Welschen

15 november  ds. J. Welschen

22 november   ds. C. Welschen

29 november  ds. C. Welschen

06 december   ds. C. Welschen

De diensten worden hervat met de restrictie dat er per eredienst maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.

Voor ieders bescherming en gemoedsrust hebben we in overeenstemming met richtlijnen van de overheid maatregelen genomen tegen het coronavirus.

Gang van zaken bij anderhalve meterkerkdienst

Wilt u een eredienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Iedereen die een dienst wil bezoeken moet zich uiterlijk vrijdag 12:00 voorafgaand aan de dienst op zondag aanmelden. Dit kan per app bij ds. Christine Welschen: nummer 06-17400604 of telefonisch op nummer 06-17400604. Het is niet mogelijk om zich voor meerdere diensten aan te melden.

Dienst op zondag in het nieuwe normaal

Het kerkgebouw is vanaf 09.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure. Bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

U bent verplicht voor dat u de kerkzaal in gaat de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Bij binnenkomst in de kerkzaal bent u verplicht de aanwijzingen van de zaaldienaar opvolgen. U bent verplicht een mondkapje op te dragen bij het lopen in de kerk.( Eventueel zijn deze beschikbaar in de kerk.)

U kunt alleen gebruik maken van de gereserveerde zitplaatsen. Een zitplaats wordt u toegewezen. De liturgie bevindt zich op de gereserveerde zitplaats. Gezinsleden mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is (tot) bezoekers naast, voor en achter.

Papieren liturgie dient u na afloop mee naar huis te nemen en niet achter te laten.

Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk.

Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Bij het lopen in de kerk is een mondkapje verplicht.

Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken om het toilet schoon achter te laten.

Bij ondersteuning van een dienaar of hulpverlening van de BHV-er is gebruik van een mondkapje verplicht.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te blijven nemen.

Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt op aanwijzing van de zaaldienaar via de hoofdingang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal. Wordt u door de taxi-bus opgehaald dan dient u te blijven zitten totdat u opgehaald bent. U kunt niet in de koffieruimte op het vervoer wachten.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

Wij begroeten u graag in de erediensten. Maar alstublieft wel eerst aanmelden.

 

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

01 november  Zuid Afrika Wuppertal

08 november Onderhoud kerkgebouw

15 november Theologisch seminarie Suriname

22 november Fondsenwerving

29 november Starmountain (ZZg)

06 december Kerkmuziek

13 december Nederlands Bijbelgenootschap

20 december Zondagschool

 

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Donderdag, 26 November 2020

Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam.

1 Kron. 29:13

Dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Ef. 5:20

Sranan Tongo

Now wi e gi Yu tangi wi Gado, èn wi e prèise Yu bigi nen.

1 Kroniki 29:13

Un mus taki Gado a P’pa tangi ala ten èn fu ala sani ini a nen fu wi Masra Yesus Kristus.

Efese 5:20

_________________________________________________


ANBI