Dagtekst

Dagtekst van Zaterdag 22 oktober 2016

Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien – zegt de HEER van de hemelse machten.

Mal. 1:11

Jezus zegt: Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel.

Mat. 8:11

______________________________________________________________

De EBG, Dat ben ik
Lidmaatschap-participatie-financiën


IMG_2623Een ieder van ons heeft zijn eigen verhaal waarom wij verbonden zijn aan en participeren in de Evangelische Broedergemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan de doop van uw kind of de dag van uw huwelijksinzegening, maar ook aan de bemoediging in zware tijden. Kunt u zich een wereld indenken zonder onze Anitri kerki? Neen, wij ook niet. Het is dan ook van groot belang dat wij ons realiseren dat onze bijdrage, in welke vorm dan ook, noodzakelijk is om onze gemeente nog beter voor te bereiden op de toekomst. In dat kader is tijdens het Oogstfeest de landelijke campagne De EBG, dat ben ik! gelanceerd. Bijgevoegde flyer geeft meer informatie over deze campagne. fotokerkoudOp zondag 13 november a.s. zal er na de dienst een Informatiebijeenkomst worden gehouden, waarbij wij de invulling van deze campagne binnen onze gemeente zullen bespreken. Reserveer allen deze dag in uw agenda, het is van belang dat u erbij bent.

de Oudstenraad

 

 ANBI