FLYER WGBD

_____________________________________________________________

 

Dagtekst

Dagtekst van Donderdag 23 februari 2017

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Ps. 51:12

De zoon in de gelijkenis zei: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.

Luc. 15:18 (NBG)

______________________________________________________________

De EBG, Dat ben ik
Lidmaatschap-participatie-financiën


IMG_2623Een ieder van ons heeft zijn eigen verhaal waarom wij verbonden zijn aan en participeren in de Evangelische Broedergemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan de doop van uw kind of de dag van uw huwelijksinzegening, maar ook aan de bemoediging in zware tijden. Kunt u zich een wereld indenken zonder onze Anitri kerki? Neen, wij ook niet. Het is dan ook van groot belang dat wij ons realiseren dat onze bijdrage, in welke vorm dan ook, noodzakelijk is om onze gemeente nog beter voor te bereiden op de toekomst. In dat kader is tijdens het Oogstfeest de landelijke campagne De EBG, dat ben ik! gelanceerd. Bijgevoegde flyer geeft meer informatie over deze campagne. fotokerkoudOp zondag 13 november a.s. zal er na de dienst een Informatiebijeenkomst worden gehouden, waarbij wij de invulling van deze campagne binnen onze gemeente zullen bespreken. Reserveer allen deze dag in uw agenda, het is van belang dat u erbij bent.

de Oudstenraad

 

 ANBI