Beste zusters en broeders,

De Moederdag dienst van zondag 9 mei zal via een live stream worden uitgezonden.

Voor het bekijken van deze dienst kunt u vanaf 10:00 uur terecht op onderstaande link.

https://youtu.be/JcZ5Ky2cDsY

EBG Haaglanden e.o.Moederdag dienstDe dienst zal hier om 10:00 uur live te volgen zijn.
youtu.be

De OR

 

 

 

Beste broeders en zusters,

De uitslag van de Lenteloterij is als volgt:

Levensmiddelenmand: mevrouw I Wooding

VVV bon € 50,00: mevrouw T Boot

Verrassingsprijs: mevrouw T Berrestein

Wij bedanken u allen voor uw deelname

De activiteitencommissie

 

7B9BB8C5-43D5-45A0-950C-B8285B4800D3


HERVATTEN FYSIEKE DIENSTEN

Broeders en zusters,

De versoepeling van de maatregelen met ingang van 16 maart 2021, is mede voor het bestuur aanleiding geweest de fysieke diensten vanaf zondag 28 maart weer te hervatten.  De diensten zullen elke week weer gehouden worden met een maximum van 30 personen.

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Mensen, die een dienst willen bezoeken, moeten zich uiterlijk vrijdag 12:00 voorafgaand aan de  dienst op zondag aanmelden. Dit kan per app of telefonisch bij zr. Martha Jamin: nummer 06-21851990.

Het kerkgebouw is vanaf 09.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure. Bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

Ieder is verplicht bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Bij binnenkomst in de kerkzaal de aanwijzingen van de zaaldienaar opvolgen. U wordt een zitplaats toegewezen met daarop aanwezig een papieren liturgie. Papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk. Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken. Bij het lopen in de kerk is een mondkapje verplicht. Bij hulpverlening door een BHV-er is een mondkapje eveneens verplicht.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te nemen. Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt op aanwijzing van de zaaldienaar via de hoofdingang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een (hand)gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal. Wordt u door de taxibus opgehaald dan dient u te blijven zitten totdat u opgehaald bent. U kunt niet in de koffieruimte op het vervoer wachten.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

 

De Oudstenraad

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

04 april Project duurzaamheid nieuwe bomen Hernhut

11 april Verwarming UKK

18 april lucht brengen in Vluchtelingenkamp Malawi

25 april Zondagschool UKK

02 mei Albanie (ECP)

09 mei Jongerenwerk (eigen gemeente)

13 mei Administratie

16 mei Schoolopleiding weeskinderen (Zzg)

23 mei Diaconie ( eigen gemeente)

30 mei Fondsenwerving ( eigen gemeente)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Woensdag, 12 Mei 2021

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Ps. 91:1-2 (HSV)

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

1 Joh. 5:14

Sranan Tongo

A sma di a moro Hei Gado e kibri, a sma gi san En di abi ala makti, e sorgu taki noti e miti en, kan taigi MASRA taki: Na Yu mi e kibri, Yu na a tranga kibripresi fu mi, Yu na mi Gado, na Yu tapu mi e fertrow.

Psalm 91:1–2

Wi kan kon sondro frede fesi Gado, bika wi sabi taki A e piki wi te wi aksi En wan sani san e akruderi nanga En wani.

1 Yohanes 5:14

_________________________________________________


ANBI