RICHTLIJNEN FYSIEKE DIENSTEN VANAF 6 NOVEMBER

Let op!!!  Door de verplichte invoering van de anderhalve meter zijn wij

genoodzaakt om weer met een reserveringssysteem te werken. Dit voorkomt dat

wij u moeten teleurstellen omdat wij maar 30 personen tot de dienst kunnen toelaten.

Vriendelijk verzoek om u voor het bijwonen van een dienst op te geven bij zuster Martha Jamin. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0621851990.

Beste zusters en broeders,

Met ingang van 6 november zullen er weer extra maatregelen van kracht zijn naar aanleiding van de persconferentie van 2 november van de overheid. Op grond van het advies van het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) dat onderschreven wordt door het Provinciaal bestuur zullen de volgende belangrijke punten (weer) van toepassing zijn in onze kerk:

-wij vragen u aandacht te blijven hebben voor de basisregels: “blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, was vaak en goed je handen, schud geen handen.

– wij zullen weer uitgaan van de veilige afstand van 1,5 meter bij de bezetting tijdens de kerkdiensten. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Ook zal er aandacht zijn voor ventilatie dus een vest of sjaal is aanbevolen.

– het mondkapje dient bij het verplaatsen in de kerk ( binnenkomst, toiletbezoek en vertrek) gedragen te worden. Wij adviseren tijdens de dienst zoveel mogelijk het mondkapje op te houden.

– wij houden zoveel mogelijk rekening met de kwetsbare en voorzichtige leden en passen 1,5 meter afstand toe en houden de mondkapjes op in gesprekken met elkaar in het kerkgebouw.

U hoeft zich vooralsnog NIET aan te melden voor het bijwonen van de diensten maar de regels hebben natuurlijk weer gevolgen voor het aantal zitplaatsen en indeling van de ruimte.

Welke gevolgen de extra maatregelen voor de samenkomsten van de groepen binnen onze gemeente heeft zullen wij op de komende OR vergadering van 10 november bespreken.

Tot slot: Wij begrijpen dat het voelt alsof we weer terug naar af zijn maar laten we bedenken dat we samen verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van deze pandemie en dat vaccineren hierbij helpt. Echter, laten wij elkaar niet veroordelen maar de maatregelen in acht nemen en daarmee ons zelf en onze naaste lief hebben.

Mocht u vragen hebben of behoefte aan een toelichting neemt u dan contact op met een van de leden van de Oudstenraad. 

Namens de Oudstenraad 

 

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

 

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

7 november Renovatie bij EBG Neugnadenfeld (ECP)

14 november Onderhoud kerkgebouw

21 november Star Mountain (ZZg)

28 november Administratie (e.g)

5 december Solidaridad (ECP)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Woensdag, 8 December 2021

Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde.

Ex. 32:31,32

Zie er op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag.

Hebr. 3:12-13

 

Sranan Tongo

Den meki gi densrefi wan gado fu gowtu. Mi e begi fu Yu gi den pardon fu den sondu.

Eksodus 32:31-32

Brada nanga sisa, un mus luku bun taki no wan fu unu abi wan takru ati di no e bribi, dan a dray en baka gi a libilibi Gado. Ma un mus gi makandra dek’ati ala dey.

Hebrewsma 3:12–13

_________________________________________________


ANBI