Beste broeders en zusters,

Jaaaaaaaaaaaaa, we kunnen weer naar de kerk.

We komen weer samen en ontmoeten elkaar. We komen samen in de Naam van Jezus. En daarom onder de belofte: Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden (Mattheus 18:20). Door Zijn Geest komt de Heer Zelf in ons midden. We ontmoeten elkaar en daarin ook de Levende Heer.

Na een try out op zondag 5 juli jl. en evaluatie van deze dienst heeft de Oudstenraad in de vergadering van woensdag 8 juli besloten de diensten in onze UKK kerk te hervatten. Wel met de restrictie dat er per eredienst maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Vanaf heden wordt er dus elke zondag weer een dienst verzorgd.

Voor het rooster verwijs ik u naar het maandnieuws of de website.

Voor ieders bescherming en gemoedsrust hebben we in overeenstemming met richtlijnen van de overheid maatregelen genomen tegen het coronavirus.

Gang van zaken bij anderhalve meterkerkdienst

Wilt u een eredienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Iedereen die een dienst wil bezoeken moet zich uiterlijk vrijdag 12:00 voorafgaand aan de dienst op zondag aanmelden. Dit kan per app bij ds. Christine Welschen: nummer 06-17400604 of telefonisch op nummer 06-17400604. Het is niet mogelijk om zich voor meerdere diensten aan te melden.

De zondagschool zal pas na de schoolvakantie starten.

Dienst op zondag in het nieuwe normaal

Het kerkgebouw is vanaf 09.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure. Bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

U bent verplicht voor dat u de kerkzaal in gaat de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Bij binnenkomst in de kerkzaal bent u verplicht de aanwijzingen van de zaaldienaar opvolgen. U bent verplicht een mondkapje op te dragen bij het lopen in de kerk.( Eventueel zijn deze beschikbaar in de kerk.)

U kunt alleen gebruik maken van de gereserveerde zitplaatsen. Een zitplaats wordt u toegewezen. De liturgie bevindt zich op de gereserveerde zitplaats. Gezinsleden mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is (tot) bezoekers naast, voor en achter.

Papieren liturgie dient u na afloop mee naar huis te nemen en niet achter te laten.

Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk.

Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Bij het lopen in de kerk is een mondkapje verplicht.

Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken om het toilet schoon achter te laten.

Bij ondersteuning van een dienaar of hulpverlening van de BHV-er is gebruik van een mondkapje verplicht.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te blijven nemen.

Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt op aanwijzing van de zaaldienaar via de hoofdingang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal. Wordt u door de taxi-bus opgehaald dan dient u te blijven zitten totdat u opgehaald bent. U kunt niet in de koffieruimte op het vervoer wachten.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

Wij begroeten u graag in de erediensten. Maar alstublieft wel eerst aanmelden.

 

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

07 juni          Goede doelen EBG Haaglanden

14 juni           ECP: centrale vrouwenraad

21 juni           Kerkmuziek  EBG Haaglanden

28 juni          Fondsenwerving

05 juli           zondagschool / jongerenwerk

12 juli            ECP: Solidaridad

19 juli            Onderhoud kerkgebouw

26 juli            ZZG: Starmountain

02 augustus  ZZG: Zuid Afrika Muziekfestival

09 augustus  ECP: Centrale Raad

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Maandag, 10 Augustus 2020

Gideon zei: Ik zal uw heerser niet zijn, want de HEER is uw heerser.

Ri. 8:23

Niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

2 Kor. 10:18

Sranan Tongo

Gideon taki: Mi no sa tron un tiriman. MASRA na un tiriman.

Regter 8:23

A no a sma di e du wan bun wortu gi ensrefi na wan bun wrokoman. Ma na te Masra taki en, dan fosi yu na wan bun wrokoman.

2 Korinte 10:18

_________________________________________________


ANBI