Dagtekst

Dagtekst van Donderdag 29 september 2016

De HEER zegt: Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult genieten van een overvloedig maal.

Jes. 55:2

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De Mensenzoon zal het u geven.

Joh. 6:27

______________________________________________________________

Uitkomsten Ideeënbus Atelier van de toekomst

IMG_2623Sinds begin maart 2016 is in het kader van het Atelier van de toekomst het verzoek gedaan aan gemeenteleden om wensen of ideeën in de ideeënbus te deponeren.
Van de gemeenteleden is een aantal ideeën ontvangen en deze hebben wij via de zusters Sonja Keeks en Gerda Louz voorgelegd gekregen. De ideeën liepen uiteen van een dagje uit voor de schoonmaakploegen tot het houden van een aria singi neti in de gemeente. Ook het houden van themadiensten en kanselruil behoort tot de suggesties.

Naast deze ideeën zijn ook uit de samenkomst van de gemeente op 24 januari 2016 in dit kader voorstellen gedaan die ook onder de aandacht van de OR zijn gebracht.

De OR neemt de ideeën en voorstellen ter harte en zal u van de voortgang van het proces “Het Atelier van de toekomst” binnen onze gemeente, op de hoogte houden.

De OR.

 ANBI