voorpagina

 

Beste broeders en zusters,

Op zondag 18 maart 2018 houden wij een verkiezing voor 4 leden van de Oudstenraad.
De verkiezing op zondag 18 maart wordt volgens de regels van het kiesreglement van de Broeder Uniteit gehouden. Kiesgerechtigd zijn alle leden van de Broeder-Uniteit die in het ledenregister staan ingeschreven en alle rechten en plichten van een lid hebben aanvaard. De kerkelijke bijdrage over 2017 dient volledig te zijn voldaan.
De leden die hun kerkelijke bijdrage nog niet (volledig) hebben betaald, wordt tot 1 maart 2018 de gelegenheid geboden dit in orde te maken. Let op: vanaf 1 januari 2017 geldt per lid een minimale kerkelijke bijdrage van € 180 per jaar. U dient hieraan te voldoen om deel te mogen nemen aan de verkiezing.
De volgende leden hebben zich kandidaat gesteld:
Zuster Martha Jamin
Zuster Karin Madirsan
Zuster Inesta Rustveld
Zuster Marcia Weidum
Broeder Eric Woerdings

U kunt vanaf 11:30 uur stemmen. Wij verzoeken u zoveel mogelijk persoonlijk in de kerk uw stem uit te komen brengen. Dit kan op 18 maart 2018 tot 13:00 uur.
Daarna zal in aanwezigheid van de gemeenteleden de telling van de stemmen plaatsvinden en de uitslag bekend worden gemaakt.

Namens de OR: Verkiezingscommissie.

_____________________________________________________________

 

Dagtekst

Dagtekst van Zaterdag 17 maart 2018

HEER, mijn God, ik riep tot U om hulp en U hebt mij genezen.

Ps. 30:3

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en Hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.

Hebr. 5:7

______________________________________________________________
ANBI