Beste zusters en broeders,

Zondag 27 juni om 11.00 zal de keti koti dienst via een live stream

worden uitgezonden.

Onderstaand de videolink voor de uitzending van zondag 27 juni:

https://youtu.be/G9xeA4K2HyE

Broederlijke groeten,

Vivian

773B2DFB-206C-4ED0-885E-9A4B47D80D8D

 

 

HERVATTEN FYSIEKE DIENSTEN

Broeders en zusters,

De versoepeling van de maatregelen met ingang van 16 maart 2021, is mede voor het bestuur aanleiding geweest de fysieke diensten vanaf zondag 28 maart weer te hervatten.  De diensten zullen elke week weer gehouden worden met een maximum van 30 personen.

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Mensen, die een dienst willen bezoeken, moeten zich uiterlijk vrijdag 12:00 voorafgaand aan de  dienst op zondag aanmelden. Dit kan per app of telefonisch bij zr. Martha Jamin: nummer 06-21851990.

Het kerkgebouw is vanaf 09.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure. Bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

Ieder is verplicht bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Bij binnenkomst in de kerkzaal de aanwijzingen van de zaaldienaar opvolgen. U wordt een zitplaats toegewezen met daarop aanwezig een papieren liturgie. Papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk. Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken. Bij het lopen in de kerk is een mondkapje verplicht. Bij hulpverlening door een BHV-er is een mondkapje eveneens verplicht.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te nemen. Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt op aanwijzing van de zaaldienaar via de hoofdingang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een (hand)gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal. Wordt u door de taxibus opgehaald dan dient u te blijven zitten totdat u opgehaald bent. U kunt niet in de koffieruimte op het vervoer wachten.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

 

De Oudstenraad

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

06 juni Diaconale collecten in Ned/suriname (ECP)

13 juni Noodhulp Suriname

20 juni Centrale Broederraad

27 juni Kerkmuziek (e.g)

04 juli Onderhoud kerkgebouw

11 juli  Administratie

18 juli Dominee worden als Droom (Zuid-Afrika ZZg)

25-07 Schoonmaak ( eigen gemeente)

01 augustus Zondagschool

08 augustus Landelijk Jeugdwerk EBGN (ECP)

15 augustus Verwarming ( eigen gemeente)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

 

 

_________________________________________________

Dagtekst

Vrijdag, 25 Juni 2021

Gods trouw is een schild en een pantser.

Ps. 91:4 (HSV)

Als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van Mij; dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrij maken.

Joh. 8:31-32 (WV)

Sranan Tongo

Yu kan bow na Gado tapu A de leki wan schild di lontu yu fu ala sey.

Psalm 91:4

Efu un e tan du san Mi taki, dan un o de trutru sma fu Mi. Dan un sa sabi san na tru, èn na dati o meki un kon fri.

Yohanes 8:31-32

_________________________________________________


ANBI