Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”          2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: NL86 INGB 0000361737

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.

Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:

18 september  PAX (ECP)

25 september Onderhoud kerkgebouw (eigen gemeente)

2 oktober Schoonmaak

9 oktober Centrale Raad ( ECP) 

16 oktober Verwarming 

23 oktober Nederlands Bijbelgenootschap (ECP)   

30 oktober Publiciteit EBGH 

6 november Stichting boot vluchtelingen Lesbos

13 november Diaconie ( eigen gemeente) 

 “Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

Namens het bestuur 

_________________________________________________

Dagtekst

Woensdag, 28 September 2022

De HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij.

Jes. 52:9

De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al.

1 Joh. 2:8

 

Sranan Tongo

MASRA trowstu En pipel. A ferlusu Yerusalem.

Yesaya 52:9

A dungru e pesa gwe èn a trutu faya de fu si kba.

1 Yohanes 2:8

_________________________________________________ ANBI