Let op!

Zaterdag 8 december om 10:30 Heilig avondmaal in Laak verzorgd door ds. Chr. Welschen

Zondag 16 december 2018 aansluitend aan de dienst viering van het Heilig avondmaal verzorgd door ds. Chr. Welschen

_____________________________________________________________

 

kerstpakket

Beste broeders en zusters,

De familie Velder heeft het initiatief genomen om een aantal gemeenteleden met een kerstpakket te verblijden. Zij doen dit uit eigen middelen en hebben hierin de ondersteuning van de Oudstenraad.

Bent u 80 jaar en ouder of langdurig ziek dan kunt u zich opgeven om in aanmerking te komen voor een kerstpakket. In de koffiekamer ligt een intekenlijst waarop u zich kunt opgeven. U kunt ook een email versturen aan de Oudstenraad:
Oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

U kunt zich tot uiterlijk 11 december 2018 opgeven. Kent u een gemeentelid die hiervoor in aanmerking komt, stelt u dan ook diegene op de hoogte van dit initiatief.

De OR

_________________________________________________

Dagtekst

Dagtekst van Maandag 10 december 2018

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.

Ps. 63:5

Paulus schrijft: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.

1 Tim. 2:1

————————————————————————————————————————

 

 

 

______________________________________________________________
ANBI