Beste zusters en broeders,

Zondag 15 mei 2022 wordt de dienst verzorgd door ds. C. Welschen.  De dienst begint om 10.00 uur

Deze dienst is abusievelijk op het dienstenrooster weg gevallen.

excuses

 

De OR

 

Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid door uw (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:   ING-Bank: NL86 INGB 0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode: de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek 2e collecten zijn als volgt: 30 januari Diaconie e.g 06 februari Uniteitscollecte (ECP) 13 februari Fondsenwerving 20 februari Renovatie kerkgebouw EBG Haaglanden (ECP) 27 februari Wereldgebedsdag 06 maart Skin ( Samen kerk in Nederland) 13 maart Goede doelen EBG Haaglanden 20 maart Stichting Refugee Relief: Noodhulp vluchtelingen   “Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6) Gods zegen en bij voorbaat dank!     _________________________________________________

Dagtekst

Maandag, 23 Mei 2022

Jubel voor God, onze sterkte.

Ps. 81:2

We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

2 Kor. 6:4,10

 

Sranan Tongo

Singi Gado nanga prisiri, bikasi En de wi krakti!

Psalm 81:2

Ini alasani wi e meki sma si taki wi na knekti fu Gado: wi e firi sari, ma wi e tan prisiri; wi na pôtisma, ma wi e meki furu sma kon gudu; wi no abi noti, ma toku wi abi alasani.

2 Korinte 6:4,10

_________________________________________________ ANBI