Actueel

Beste broeders en zusters,

leiding geven aan een gemeente, is ook de ander dienen in de Geest, zo lezen wij het Woord dat genomen is uit 1 Kor.12
De apostel Paulus vertelt mijn inziens hier hoe alle gaven en bekwaamheden, die binnen de gemeente aanwezig zijn uit één de zelfde Geest voortkomt en tot opbouw kan dienen voor de gemeente, want in de verscheidenheid van begaafdheid kunnen we elkaar als zusters en broeders in de Heer elkaar ontmoeten en dienstbaar zijn.

 
In aanloop naar de verkiezing van onze synode afgevaardigde op 12 november 2017 brengen wij het volgende onder uw aandacht;
Vanaf maart 2017 is het werven van kandidaten voor de synodeverkiezing gestart. Momenteel zijn er gesprekken gaande met een aantal gemeenteleden die voorgesteld zijn. U kunt tot 15 oktober 2017 kandidaten voordragen om deel te nemen aan de synodeverkiezing. Uw voordracht van een kandidaat dient vergezeld te gaan van een motivatie en 10 handtekeningen van gemeenteleden die uw voordracht ondersteunen. Uit de motivatie dient te blijken op welke wijze de kandidaat tot nu toe meegewerkt heeft in de gemeente en op welke gronden u meent dat de kandidaat geschikt is voor het werk van de synode. U kunt uw voordracht inleveren bij de Oudstenraad. Indien mogelijk kunt u ook gelijktijdig de bereidwilligheidsverklaring van de kandidaat inleveren. Om als synodelid gekozen te worden dient de kandidaat minimaal twee jaar lid van de gemeente te zijn en de kerkelijke bijdrage van 2016 te hebben voldaan. Dit kan tot en met 15 oktober 2017.
Om uw stem uit te kunnen brengen op een kandidaat dient u kiesgerechtigd te zijn. Om op de kiezerslijst geplaatst te worden dient u lid te zijn van de gemeente en de kerkelijke bijdrage van 2016 voldaan te hebben. U kunt dit doen tot 15 oktober 2017 op het kerkkantoor of overmaken op rekening NL86INGB0000361737 t.n.v. EBG Haaglanden o.v.v. contributie 2016.
Inzage in de kiezerslijst is mogelijk vanaf heden tot 15 oktober 2017 (in de koffieruimte) bij een lid van de Oudstenraad. U kunt hier ook telefonisch bij het kerkkantoor of via mail bij de Oudstenraad naar informeren. U kunt tot 7 dagen na 15 oktober 2017 bezwaar maken tegen de kiezerslijst.
De kandidaten zullen zich op 22 oktober 2017 in de dienst aan de gemeente presenteren.
Wij hopen u met bovenstaande informatie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met de Oudstenraad. Voor vragen over de kerkelijke bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester.

De Oudstenraad

 

 

 

Inloopochtend

Na de zomervakantie van dit jaar 2017 willen wij graag werken aan een inloopochtend in onze kerk.
De bedoeling is dat ouders van jonge kinderen van 1 tot 4 jaar eens in de maand onze kerk binnen lopen van 10.00 tot 12.00.
De kinderen houden zich bezig met educatief speelgoed en de ouders/moeders praten over onderwerpen die ze bezig houden in de opvoeding. Men kan ook tips uitwisselen en praten over zaken waar men vaak tegenaan loopt.
In plaats van een inloopochtend kan het natuurlijk ook een inloopmiddag zijn, als dat de ouders beter schikt.
Aan de reactie van de ouders/moeders kunnen wij bepalen of het een ochtend of middag wordt.
Voor meer inlichtingen kunt u mailen naar de zusters van wie de namen hieronder staan.

De verantwoordelijken hiervoor zijn:
Zuster S.Keeks: s.keeks@ziggo.nl
Zuster G.Louz: gerdalouz@ziggo.n

Bijbelstudie

Op dinsdagavond bijbelgespreksgroep o.l.v. zr. Bendt in de koffieruimte van onze kerk, maar desgewenst bij toerbeurt bij de deelnemers thuis, tevens op donderdagavond Bijbelstudie o.l.v. zr. Welschen in de koffieruimte van onze kerk.

EBGNieuws
korte berichten uit de Broedergemeente

EBG Nieuws 03 / juni 2017

Jaarplanning  EBGN 2017 

Naar actuele ZZg-nieuws