Actueel

Beste broeders en zusters van de EBG Haaglanden,

 

Broedergroep Zonen van Salomo stelt 2 bussen (gratis) beschikbaar, maximaal 16 personen, om voor een ieder die broeder Eugène Lunes de laatste eer willen bewijzen tijdens de uitvaart in de aula van het Crematorium en uitvaartcentrum Meerbloemhof in Zoetermeer.

 

Het betreft vervoer van Den Haag naar Zoetermeer en natuurlijk weer terug en het geheel wordt gecoördineerd door Tineke en Dolf Velder.

 

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk donderdag 19 juni 2018, 22.00 uur op volgende telefoonnummers (06) 23975048 of (070) 7445920.

 

Het vertrek is op zaterdag 21 juli 2018vanaf  “Uw Koninkrijk Kome”, Chasséstraat 1 in Den Haag om 08.45 uur!

 

 

De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft op 13 juli 2018  aan wethouder Rachid Gernaoui een visiedocument aangeboden over moderne slavernij. Voor meer informatie zie onderstaande link.

Visiedocument slavernijverleden

 

Bijbelstudie

Op dinsdagavond bijbelgespreksgroep o.l.v. zr. Bendt in de koffieruimte van onze kerk, maar desgewenst bij toerbeurt bij de deelnemers thuis, tevens op donderdagavond Bijbelstudie o.l.v. zr. Welschen in de koffieruimte van onze kerk.

EBGNieuws
korte berichten uit de Broedergemeente

EBG Nieuws 01 /maart 2018 

Jaarplanning  EBGN 2018 

Naar actuele ZZg-nieuws