Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”   

2 Kor.9:7 Lieve zusters en broeders, Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer: ING-Bank: NL86 INGB 0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is. Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode: de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de  aflossing van de hypotheek 2e collecten zijn als volgt: 18 september  PAX (ECP) 25 september Onderhoud kerkgebouw (eigen gemeente) 2 oktober Schoonmaak 9 oktober Centrale Raad ( ECP) 16 oktober Verwarming 23 oktober Nederlands Bijbelgenootschap (ECP) 30 oktober Publiciteit EBGH 6 november Stichting boot vluchtelingen Lesbos 13 november Diaconie ( eigen gemeente) “Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”  (2 Korintiërs 9:6) Gods zegen en bij voorbaat dank! Namens het bestuur  _________________________________________________

Dagtekst

[php_everywhere]

_________________________________________________ ANBI